Управување со квалитет

Нашиот систем за управување со квалитет ги вклучува сите аспекти на квалитетот што се однесуваат на објектите, производите и услугите.Сепак, управувањето со квалитетот не е фокусирано само на квалитетот на производите и услугите, туку и на средствата за негово постигнување.
Нашиот менаџмент ги следи следниве принципи:
1. Фокус на клиентите
2. Разбирањето на сегашните и идните потреби на клиентите е најважно за нашиот успех.Наша политика е да ги исполниме барањата на клиентите и да ги надминеме очекувањата на сите клиенти.
3. Лидерство

59f2a572a1a12

59f2a5479aecd

Квалитетна рамнотежа
Обезбедувањето квалитет вклучува развој и имплементација на систем кој обезбедува доверба во квалитетот и безбедноста на производот.Тоа се постигнува преку планирани и систематски активности имплементирани во систем за квалитет за да се обезбеди исполнување на барањата за развој на производот.

Контрола на квалитет
Контролата на квалитетот е чин на контролирање на процесите поврзани со производството на производот и оценување на квалитетот на производот во различни чекори од суровини до финалниот пакуван производ што стигнува до потрошувачот.

КВАЛИТЕТ (4)